آدرس : تهران -خیابان انقلاب – پیچ شمیران روبروی خیابان دکتر شریعتی پلاک ۳۶۲ طبقه سوم واحد ۱۶

خیابان انقلاب – خیابان دکتر مفتح – پلاک ۲۷

کارخانه:تهران جاجرود شهرک صنعتی خرمدشت

کرمانشاه- شهرک صنعتی

تلفن : ۷۷۶۸۱۳۳۴ -۸۸۸۲۲۹۱۸-۸۸۳۲۴۱۲۹

نمابر:۸۸۳۴۴۶۳۱

ایمیل :
info@h-standard.com